Trong rừng, anh ta bị một nông dân và rùa quản lý có nghề. anh ta bị cuồng dâm và xuất tinh hai lần